Как ще изглеждат бюлетините и спецификите при гласуването на Местни избори 2015.

На 25 октомври ще се гласува на първо място за избор на общински съветници и кметове и отделно ще се проведе гласуването в Националния референдум. По отношение на гласуването за избор на членове на общинския съвет и кметове - бюлетините се пускат, без да бъдат поставяни в плик, за разлика от бюлетината, която ще използваме за Референдума. След като гласоподавателят отрази гласа си с "ДА" или "НЕ" за електронното гласуване, той го поставя в плик, излиза от кабината и пуска плика в специалната кутия за гласуване, определена за бюлетините за референдума. 


Това значи, че ще има две кутии за гласуване - едната е избирателна кутия за местния вот и отделна - за гласовете за референдума.

Бюлетините няма да бъдат в тъмната стаичка, а ще бъдат предавани лично на избирателите от членове на секционната избирателна комисия. Това става, след като избирателят се легитимира с личен документ или зелен паспорт за хората, родени преди 1931 г.

За Референдум се гласува при изявено желание от избирателя и той получава пълен комплект бюлетини и за двата вида гласуване. Общо бюлетините за общински съветници и кметове са три за големите градове, където хората ще могат да гласуват и за кмет на район. 
При изборите за общински съветници ние гласуваме за съответната политическа сила, която е издигнала кандидатската листа, като в квадратчето поставяме X или V, изписани със син химикал. След това, ако избирателят желае да отрази и своята преференция в полза на кандидат от  кандидатската листа, вече на неговия номер зачертава също с X или V, за да може преференцията да бъде зачетена за определения кандидат. 


Знаците за гласуване 

Възприетите от ЦИК знаци, с които заявяваме вота си са X или V. Относно бюлетината за референдума - отговорът ни е валиден, само при условие, че бюлетината е поставена в плик, иначе вотът ни се брои като невалиден или с други думи - нито като "да", нито като "не".