Общината ще продава на търг отстъпено право на строеж върху терена на „Княжеска“ 7, където някога е била сградата на най-старата Русенска община. Тя е строена от 1865 до 1870 година.
Имотът, въпреки че е бил исторически и архитектурен паметник, е съборен с кметска заповед през 1997 година, тъй като е бил в разруха. След това теренът тревяса и се превърна в поредното нерегламентирано сметище. Доста преди да бъде бутната двуетажната сграда, през 1992 година тя е извадена от списъка на историческите паметници на културата, но се запазва нейното значение като паметник с ансамблово значение.
През 1998 година е одобрен частичен застроителен план, който предвижда изграждане на нова обществена сграда на 3 етажа.
През ноември миналата година в Комисията по общинска собственост е взето решение отстъпеното право на строеж да бъде продадено на търг с идеята там да се вдигне нова сграда, като се възстанови обликът на старата фасада. Лицензиран оценител определя начална тръжна цена 434 000 лева.