Теодор Георгиев е независим кандидат за общински съветник. Той е представител на гражданската квота в листата на партия Българска социалдемокрация. Неговото име в Русе е популярно в сферата на спорта, хотелиерството и ресторантьорството.  

- Г-н Георгиев, какви са аргументите ви да се кандидатирате за общински съветник като представител на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Русе?
- Основният ми мотив е, че през последните 25-26 години в Общинския съвет на Русе никога не е имало представител на бранша и често се е случвало да се вземат неправилни рашения в ущърб на хората, които работят в сферата на търговията, услугите, хотелиерството, ресторантьорството и туризма. Има нужда от такъв знаещ и можещ човек, който разбира материята, още повече, че имам 40-годишен опит в тази важна за града ни област. 

- Как точно можете да бъдете полезен?
- Като се обосновавам на факти, събития и наболели теми, които тежат на колегите толкова дълго време. Решаването на тези проблеми не търпят никакво отлагане. Като вляза в Общинския съвет, ще предложа конкретна програма за действия, с каквато съм готов вече. Тази програма е обсъдена с Управителния съвет на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите, с председателя на съюза и с голяма част от колегите. 

- Как ще коментирате темата с идващите в Русе чуждестранни туристи?
- Жал ми е, когато ставам свидетел как корабите акостират, а автобусите чакат на понтона, за да извозят веднага чуждите туристи към Велико Търново и Арбанаси. Имам идея за промяна на това неловко е нелепо положение. Лесопарковете "Липник" и "Приста" вече са общинска собственост, така че там има широки възможности за развитие на културния туризъм.      

- В какъв срок би могла да се реализира тази идея?
- Започваме работа от първия ден, а начинът е само един - да се гласува с бюлетина номер 12 за общински съветници за партия и коалиция и с номер 2 за личност. Тук става дума за преференциален вот на безпартиен и независим представител на хотелиерския и ресторантъорския бранш. Ще се опитам максимално да ви бъда полезен, уважаеми колеги!