Русенският завод на „Монтюпе“ отново дърпа нагоре цялата група, става ясно от междинния отчет на френската компания за автомобилни части за деветмесечието на тази година. За периода януари-септември са реализирани приходи за 85.7 млн. евро, което е с 14.1 млн. евро или с 19.6% повече отколкото за същия период на миналата година. 
Единствено поделението в Мексико изпреварва русенския завод по ръст, но по абсолютни стойности неговият принос е около два пъти по-малък. Цялата група отчита увеличение на оборота със 7%.
Само за третото тримесечие „Монтюпе“ - Русе реализира приходи за 26.3 млн. евро, което е доста под резултатите за предходните две тримесечия, когато бе отчетен оборот от 27.7 и 31.7 млн. евро. Това едва ли се дължи на екологичните проблеми на френския завод в Русе. Принудителното извеждане от експлоатация на инсталацията за каруселно леене на алуминий стана на 25 септември и влиянието му се свежда до 5 дни в края на отчетния период. Интересно ще бъде да се види какъв ще бъде резултатът на компанията през настоящото тримесечие в случай, че течащите съдебни дела се проточат и инсталацията остане неработеща до края на годината. Дотогава обаче има доста време и е най-логично да се очаква, че „Монтюпе“ ще изпълни предписанията и ще реши проблема, така че да може да продължи да работи в обичайния си ритъм.
Към момента в „Монтюпе“ работят около 870 човека и за заплати и осигуровки компанията харчи над 14 млн. лева годишно.