Софийската фирма „Сталкер-КМ“ ще изготви инвестиционния проект за преустройството и промяната на предназначението на сградата на бившата гимназия по жп транспорт. Там ще се помещава Регионалният център за интегрирано управление на риска и територията за региона на Долен Дунав. Фирмата, която се занимава основно с архитектурни и инженерни дейности, бе единственият кандидат по обществената поръчка. Общината вече сключи договор с управителя й Кристиян Миленов.
Предвижда се в новия център да има работни и обществено достъпни помещения, сред които информационен център, библиотека, изложбена зала, зала за симулиране на ситуации от потенциални бедствия и катастрофи, кафетерия. Ще има и паркинг, а външното оформление на сградата ще бъде в унисон с близкия Музей на транспорта и околния парк. Поръчката е част от дейностите по подготовката на проектно предложение по Програма INTERREG V-A Румъния- България в партньорство между общините Русе и Гюргево.