Обществена поръчка за строителен надзор по време на доизграждането на подземния паркинг на спортната зала „Булстрад Арена“ обяви общината. Прогнозната стойност на поръчката е 50 000 лева без ДДС, а срокът за изпълнение 150 дни. 
За обекта има издадено разрешително за строеж през 2009 г. Обособеният паркинг, собственост на Община Русе, е с капацитет 754 места, като достъпът до тях се осъществява посредством 5 стълбища и една рампа. До момента всички нива са изпълнени в груб строеж до кота нула и могат да функционират като самостоятелен обект преди строителството на надземните етажи. 
Строителният надзор трябва да осигури контрол върху качеството на планираните строително-монтажни работи, като защитава интересите на общината при изпълнение на поръчката.
Оферти ще се приемат до 9 ноември, а на следващия ден специална комисия ще ги отваря, като при оценяването ще се търси икономически най-изгодната оферта. На 28 октомври пък предстои да стане ясно кои са кандидатите по поръчката за самото изграждане на подземния паркинг.