В МВР вече работи открита денонощна линия за приемане на сигнали за нарушения или престъпления, съотносими към отговорностите на министерството в изборния процес, съобщиха от пресцентъра на ведомството.
Утвърден е план за дейността на структурите във вътрешното ведомство с цел гарантиране на сигурността, противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите, опазване на обществения ред и охрана, осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението в периода на подготовка и при произвеждане на местните избори.
В МВР e създадена организация за подготовката и произвеждането на изборите и референдрума.
Съвместно с прокуратурата и ДАНС е създадено Национално междуведомствено звено под ръководството на заместник-главния прокурор Борислав Сарафов.
Вече работи открита денонощна линия в МВР. На тел. 02/982 22 32, факс: 02/982 56 46 и e-mail: [email protected] всички ще могат да подават сигнали.
За осигуряване на пожарната безопасност на местата, свързани с подготовката и произвеждането на изборите, до този момент са проверени 2 725 обекта, в т.ч. и избирателни секции. В 544 от сградите са констатирани нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, за които са разписани и връчени писмени разпореждания. Съставени са 5 акта за установени нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност.