Иновативни проекти, разработени от жени и насочени към жени, подпомага холандската женска организация със звучното название Mama Cash. Кандидатстването с проектни разработки е целогодишно, има само няколко условия, които биха могли да гарантират на феминистични сдружения финансиране от 500 до 20 000 евро. С тези пари бенефициентите биха могли да разгърнат своята енергия, която е насочена към нестандартни идеи, към позитивните промени в полза на жените в областта на правото, политиките и практиките.
Mama Cash е най-солидният по възраст женски фонд - той е създаден през 1983 година в Холандия. Намеренията на учредителките - петте основателки на фонда: Мариан Сакс, Дорелис Краакман, Таня Леон, Пати Слегерс и Лида ван ден Брьок - не са се променили още от първите стъпки на организацията. Обединени от мисълта, че тогава, преди 30 години, е било наложително именно жени да вземат в собствените си ръце подпомагането на себеподобни по целия свят,
петте холандки се залавят за работа
Днес фондът вече е придобил твърде широка популярност. Достатъчно е да посочим, че те насърчават работата на различни сдружения, които защитават човешките права и по-специално на жените и на различните, в различни кътчета на земното кълбо. От 2000 година досега Mama Cash е подпомогнал над 27 000 000 инициативи и акции, като показва сериозна активност в страни от Азия, Африка, Средния Изток, Европа, Латинска Америка и Карибите. Стартирал с капитал, осигурен през 1983 година от неговите учредителки, днес фонд Mama Cash вече се ползва със солидна интернационална подкрепа. 
Фонд Mama Cash подкрепя феминистки и женски правозащитни организации, които се стремят към промяна на статуквото. Едно от изискванията е кандидатстващият субект да бъде ръководен само и единствено от жени или млади момичета. Сред движенията, които фондът защитава, са и тези, които се обявяват в защита на така наречените трансгрупи /хора, при които полът, който е определен при раждането им, не съответства на тяхната собствена полова идентификация/. Освен това на финансова подкрепа могат да разчитат също неформални групи активисти, обединения или коалиции, чиито приоритетни дейности съвпадат с нагласите и убежденията на фонда. Накратко казано, дейността на съответните организации трябва да бъде свързана по някакъв начин с
формулировката на Mama Cash: „тяло, пари, глас“
Дейността на организациите трябва да се осъществява с перспектива във феминистично отношение или да е насочена към развитие на правата на жените. На подкрепа могат да разчитат също и тези, които си поставят за цел фундаментални промени в живота на жените и момичетата, а не подобрение на конкретна персона или ограничена група хора. Дългосрочната стратегия по отношение на постигането на целите и мисията на организацията определено заслужава поощрение, както и укрепването на собствения потенциал на сдруженията, дейността и стратегията на които трябва да покаже, че се разчита на разширяване на работата с жени и момичета от маргиналните слоеве на обществото. Друго изискване е кандидатстващите да покажат готовност за сътрудничество с други женски движения и организации, които работят в сферата на социалната справедливост.
Интересно е да се надникне в списъка на организации и дейности, които Mama Cash НЕ ФИНАНСИРА. Естествено, там на първите позиции фигурират изброени организации, основните цели и мисии на които не съвпадат с развитието на правата на жените, пак в тази графа са също и организации, управлявани от мъже. Не се подкрепят също организации, които са разположени в САЩ и Канада.
Теми табу са и всички социални и икономически дейности
които не са свързани по никакъв начин с акцент върху защитата и борбата за правата на жените. Вън от списъка на допустимите за финансиране субекти остават и организации, които се занимават с хуманитарна помощ, с борба с бедността и с благотворителни проекти, ако тяхната дейност им носи доходи и е свързана с програми за кредитиране. Не могат да разчитат на подпомагане от Mama Cash също и организации, които са се посветили на стандартното образование и програмите за повишаване на грамотността, а също и организации, които са с предмет на дейност социални услуги или здравеопазване. Не бива да се надяват на холандски пари и всякакви сдружения, които се финансират или по някакъв начин са поставени в зависимост от политически партии, държавни структури или религиозни учреждения, а също и тези, които очакват да получат самостоятелни грантове за пътувания. Всъщност, пътуванията биха могли да получат финансиране, но само ако са част от по-мащабен проект, който да впечатли управата на Mama Cash.
Ако се върнем към трите приоритетни за Mama Cash направления - „тяло, пари, глас“ и допирните точки между тях, можем да посочим и какво се подразбира под това. Тялото, парите и гласът са свързани помежду си. Например, жените могат да бъдат свободни от насилие единствено тогава, когато те имат равни икономически и политически права с мъжете.
В раздела „Тяло“ Mama Cash подкрепя женски инициативи и организации, които се борят
против домашното насилие и насилието на публични места
за правото всеки да разполага безпрекословно със собственото си тяло, сексуалност и репродуктивност; за правото на свободен избор на партньор; за прекратяване на практики като убийство заради накърнена чест; за правото всеки да бъде свободен да взема решение за своята джендърна идентичност.
По отношение на „парите“ Mama Cash подкрепя борещите се за икономически системи, които не експлоатират жени, момичета и когото и да било; за равно заплащане при равностоен труд; за спазване на националните и международните трудови законодателства; за защита и развитие на способностите на най-незащитените работнички - като домашни помощници или труженички в сферата на платения секс, както и за прекратяване на търговията с жени и момичета, а също и за устойчиво икономическо развитие, което не нанася вреди на околната среда.
„Глас“ - в този раздел Mama Cash подкрепя женските инициативи и организации, които се борят за правото да вземат решения и да заемат лидерски позиции в семейството, в общността, в държавата и на международни форуми. Поощряват се също и организации, които използват изкуството, средствата за масова информация и поп културата за въвеждане на промени в отношенията и поведението. Могат да бъдат финансирани и сдружения, които показват и доказват своето участие в миротворчески процеси и в укрепването и обезпечаването на
виталността на женски движения
целта на които е борбата за женски права и социална справедливост.
От фонд Mama Cash поясняват, че неговите ресурси не са неограничени. Ние получаваме повече заявки, отколкото сме в състояние да удовлетворим, казват дамите от Амстердам и припомнят, че само през 2011 година на адреса на Mama Cash са постъпили около 1500 заявки за финансиране, но средства са получили само 87. Това означава най-вече, че при кандидатстването всяка организация трябва много внимателно да прецизира намеренията си и пътищата за тяхната реализация, за да може да разчита да привлече вниманието на фонда и да се пребори за исканата субсидия.
Повече информация може да се намери на страницата на фонда http://www.mamacash.org