Официално становище разпространи вчера „Монтюпе” ЕООД след решението на Русенския административен съд да остави в сила заповедта на Регионалната инспекция по околната среда и водите за запечатване на карусел 1 за леене на алуминий в завода заради изпускане на вредни емисии. Крайната мярка бе наложена след залповото обгазяване на Русе в нощта срещу 15 септември, което предизвика масово брожение и екологичен протест в града. Публикуваме становището на френската компания с  поставеното от нея заглавие, без съкращения и редакторска намеса.   

В понеделник, 12 октомври, на първа инстанция отбелязваме, че съдът в Русе е решил да потвърди заповедта за затваряне на една от производствените линии в завода „Mонтюпе“.
Компанията и нейното ръководство, с подкрепата на своите работници, ще продължим да защитаваме позицията си, убедени че тази сериозна мярка е неоснователна, както и научно необоснована.
В рамките на следващите дни ще публикуваме стойностите от направените измервания на емисиите и за качеството на въздуха от независима и сертифицирана българска лаборатория. Последните ще покажат спазването на изискванията на екологичните стандарти, действащи в България и в Европа. Не, ние не сме замърсителите в Русе! „Монтюпе“ ЕООД е сертифицирана по международните стандарти по отношение на опазването на околната среда (ISO 14001) и на здравето и безопасността при работа (ISO18001). В тази връзка,  миналата година предприятието бе наградено от страна на българското правителство за работа при спазване на тези стандарти.
Въпреки значителните икономически загуби, причинени от пломбирането на производствената линия, ние запазваме доверието си в българските институции и вярваме, че те ще признаят законното право на фирмата ни. Държим да отбележим, че до днес нито един от работниците на въпросната производствена линия не е бил уволнен.
На 17.09.2015 г. РИОСВ съобщи, че основният източник на жалбите за замърсяването от 14 и 15 септември не е бил „Монтюпе“ ЕООД. Кой е тогава въпросният замърсител? Все пак, отделените миризми позволяваха бързо да се установи източникът. И какво от това? Защо след месец РИОСВ не е в състояние да разкрие източника и резултатите от своите разследвания?
Не сме ли попаднали в ролята на изкупителна жертва в контекста на местните избори?
Дали наистина интересите на населението на Русе са свързани с налагането на наказание на една международна компания, която е най-големият работодател в региона и спазва законите за опазване на екологичните норми, здравето и безопасността, трудовите правоотношения, и не на последно място,  допринася за икономическото и социално развитие на региона?
Едно нещо е сигурно. Истинският замърсител продължава да замърсява!