Обучение на членовете на Общинските избирателни комисии в Област Русе бе проведено днес с цел повишаване и оптимизиране ефективността на взаимодействието между ЦИК – ОИК – СИК и другите институции, участници в организацията на изборния процес – ОД на МВР, РД ПБЗН, ГРАО, Информационно обслужване и общинските администрации.

Участие от Областна администрация – Русе взеха г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на Област Русе, който откри срещата, и г-н Симеон Иванов – главен секретар на администрацията. Обучаващи от ЦИК бяха членовете й г-н Емануил Христов и г-н Ерхан Чаушев.

Обсъдени бяха редица текущи организационно-технически въпроси, както и други такива, касаещи прецизното прилагане на изборния кодекс и постановените към настоящия момент от ЦИК решения.

Конкретизирани бяха задълженията на ОД на МВР относно охранителната дейност по време на транспортирането и последващото съхранение на бюлетините.

Представителите на присъстващите институции и ведомства зададоха множество въпроси, което допринесе срещата да протече в конструктивен и диалогичен дух и обуслови постигането на нейната цел.