Кръгъл сирак бе изгонен от Дома за деца, лишени от родителски грижи във Велико Търново, защото навършил пълнолетие. Иво Николов е в 12-и клас и по Закона за закрила на детето излизането му от дома може да бъде отложено до завършване на средното му образование, но комисия от социални работници и директорката на дома преценила, че момчето трябва да напусне, съобщава в. "Телеграф".
Иво е старателен в училище, има добър успехи дори е участвал в състезания по информатика. Иска да следва в университет и след това да стане учител.
Принуден е да се настани в общежитие на едно от търновските училища, но няма откъде да изкарва за месечния наем, който е 30 лв. Има баба в павликенско село, но ако се пренесе при нея, трябва да отделя още по-голяма сума за ежедневен транспорт до града, за да завърши училище. Единственият му доход е социалната пенсия от 115 лв., която не стига за храната на юношата.
Според директорката на дома Ганка Григорова процедурата е извършена законно, не можела да гледа младежите до 100 години.