400 лева бяха събрани от благотворителния базар „Без Аналог“ по време на двудневната фиеста за 10-ата годишнина на Комплекса за социални услуги за деца и семейства. Средствата ще бъдат използвани за кинезитерапия за деца с увреждания по програмата „Ранно детско развитие - Play група за бебета“. 
За рождения ден в КСУДС направиха равносметка на свършеното за десетте години. За този период услугите на комплекса са ползвали 4712 клиенти - деца, младежи, техни родители и близки, приемни родители и осиновители. 463 участници са били включени в групи и клубове по интереси, специалистите са помагали на 82 осиновени деца и 369 бременни жени и родилки, а над 120 младежи са били включени в програмите „Благотворец Храбър“ и „Музикална академия“. Над 1100 ученици от 13 училища са получили съвети, свързани с рисково поведение, конфликти и други ситуации. 
За този период са проведени над 150 детски празници и тържества, 10 летни приключенски лагера и 9 летувания на планина и море за децата и младежите от центъра за настаняване от семеен тип „Розовата къща“.