През следващата година инфлацията ще се засили и някои банкови депозити ще имат отрицателна доходност. Въпреки падащите лихви по влоговете обаче, българинът иска да има сигурни пари, затова и ще продължи да спестява в банка. Това прогнозира председателят на Асоциацията на кредитните консултанти Тихомир Тошев.
По думите му лихвите по редица депозити вече са под 1%, но годишната инфлация в края на август е само 0%. За 2016 г. обаче инфлацията спокойно може да надхвърли 1%, а лихвите по банковите депозити ще продължат да падат, тъй като банковата система в България е привлякла твърде много средства, а търсенето на кредити остава по-слабо. Така инфлацията ще надхвърли лихвата по депозита и покупателната способност на спестяванията ще започне да намалява вместо да се увеличава.
Алтернатива на банковите депозити за част от българите ще е инвестицията в покупка на недвижим имот. От началото на годината има засилено търсене на имоти с цел отдаване под наем. Според експерти от сектора на недвижимите имоти подобна сделка би могла да носи средна годишна доходност между 3 и 6 на сто в зависимост от мястото и вида на имота.
Увеличава се интересът на българина към взаимните фондове. Те може да носят доста по-висок доход, но и рискът парите да бъдат загубени е по-голям. От началото на годината във фондове са вложени около 150 млн. лева. Българите предпочитат да инвестират в нискорисковите фондове, следвани от балансираните. Най-малко са „авантюристите“, които инвестират във високорисковите взаимни фондове.