Планираните от Националната асоциация на зърнопроизводителите протести на 12 октомври няма да се състоят, но продължаваме да следим ситуацията и при нужда бързо ще се организираме, за да реагираме подобаващо, каза председателят на фермерския съюз „Дунавско зърно“ Красимир Вълев, който и член на УС на НАЗ. Отмяната на демонстрациите идва след публикувания на сайта на Министерството на финансите проект за наредба, с който държавата се отказва от намерението си да задължи земеделците да оборудват с нивомери цистерните за гориво за зареждане на стопанската си техника.  
Оставаме в стачна готовност до публикуването на новата наредба в Държавен вестник, което трябва да стане след обявения 14-дневен срок за обсъждане, каза той.
Зърнопроизводителите все още имат опасения, че направените промени в наредбата може да са чисто предизборен ход, а след приключването им позицията на финансовото министерство и кабинета отново може да се обърне на 180 градуса.
Олекотяването на изискванията в новата наредба се предлага заради констатирани затруднения при зареждане на техника от земеделски производители, за която не се изисква регистрация съгласно Закона за движението по пътищата и съответно няма право да се придвижва по републиканската пътна мрежа, което на практика възпрепятства достъпа на тези машини до бензиностанциите.
В мотивите към проектонаредбата се посочва, че изключението се отнася само за лица, регистрирани като земеделски производители, които извършват зареждане на техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, и чието зареждане не се извършва от стационарни подземни резервоари.
Досегашният проект на наредбата бе остро критикуван от земеделците, които притежават собствена техника, като се стигна и до протест под формата на масово зареждане на горива на бензиностанциите, за да бъдат демонстрирани затрудненията, които биха възникнали, ако новите правни норми влязат в сила.