Днес изтича крайният срок, в който желаещите да гласуват на местните избори по настоящия си адрес могат да заявят желанието си за това.

Необходимо е обаче да са се регистрирали по настоящия си адрес до 24 април, заради изискването за 6-месечната уседналост на местния вот.

За да може да се гласува по настоящ адрес, до 10 октомври избирателите трябва да подадат заявление за вписване в изборния списък в съответната община по временния адрес. Необходимо е подаване на заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник. Ако не го направят, те ще бъдат включени в избирателните списъци по постоянния си адрес, вписан в личната карта.

Искане за гласуване по настоящ адрес може да се подава и на интернет страницата на ГРАО - http://www.grao.bg/elections/ За целта е нужен електронен подпис.

Желаещите да гласуват на референдума по настоящия си адрес също трябва да подадат заявление в общината. За тях обаче няма изискване за уседналост.