До 4 октомври е срокът, в който избирателите с трайни увреждания могат да подадат заявления за гласуване с подвижна изборна кутия.

Те трябва да заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес.

Тези заявления се подават, за да бъде разкрита подвижна избирателна урна. Ако избирателите пропуснат днешният срок, могат да го направят отново на 19 октомври, припомниха от Централната избирателна комисия.

На 10 октомври пък изтича крайният срок за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес. За да се гласува на предстоящите местни избори по настоящ адрес, а не по адрес в личната карта, трябва да се подадат две отделни заявления до кметската администрация за включване в списъците по настоящ адрес.

Също до 10 октомври е срокът за подаване на заявления за гласуване на определено място. То позволява на избирателя да гласува за националния референдум в секцията, в която трябва да гласува и за местна власт, обясниха от ЦИК.