Семейни помощи ще се отпускат и на родители, които нямат сключен граждански брак. Това става възможно след одобрените от правителството промени в Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца.С измененията се осигуряват и необходимите предпоставки за предоставяне на семейни помощи в натура.

В правилника се въвеждат задължителни случаи на извършване на проверки от дирекциите за социално подпомагане при отпускането и предоставянето на семейни помощи, уточнява Нова телевизия.