Социалната отговорност е основен принцип в политиката на „Табак Маркет“ АД, компанията управляваща най-бързо развиващата се търговска верига в България - Lafka. Фирмата отделя специално внимание на най-уязвимите групи на пазара на труда - хората над 55 г., и на тези с намалена трудоспособност, като им предоставя възможност за равнопоставена реализация като продавачи в магазинната й мрежа. 
Данни от проучвания на НСИ показват, че в България близо половината от хората над 55 години са икономически неактивни. Над 65% от тях са безработни и са се отказали да си търсят работа поради изключително ниското търсене на работници в тази възрастова група (все повече работодатели наемат незавършили студенти). Проучвания показват, че за близо 2/3 от хората  възможностите за намиране на работа са ограничени заради възрастта им или заради намалената си физическа трудоспособност.
По тази причина „Табак Маркет“ АД има специално отношение към тези групи и им предоставя възможността да започнат пълноценна работа, като им гарантира постоянни доходи с платени осигуровки. Хората, които се наемат за продавач-консултанти в търговските обекти Lafka, получават сигурни месечни доходи, адекватни на средното възнаграждение за страната. Бонусните схеми, като процент от оборота са също атрактивен инструмент за мотивиране на служители. Освен гарантираните приходи, на служителите се осигурява и комфортно работно място с климатизация, регламентирано работно време и почивки. 
Общият броя на служителите на компанията към момента е 1821 души, като 8 % от тях са  лица с намалена трудоспособност, а 33 % са на възраст над 50 г.
Социалната интеграция на хората с намалена трудоспособност и тези над 50 години е хуманен акт и морален ангажимент на всяка обществено ангажирана компания в България.