Нова електронна услуга вече работи на сайта на Националния осигурителен институт. Използването й позволява да се избере най-добрият 36-месечен период преди 01.01.1997 г. за изчисляване на индивидуалния коефициент на пенсия. 
Програмният продукт е създаден за улеснение на хората, на които предстои пенсиониране или преизчисляване на вече отпусната пенсия. Така те ще могат да определят кои са най-благоприятните като доход за тях три последователни години до края на 1996 г., които да бъдат включени във формулата за изчисляване или преизчисляване на пенсията им. Системата автоматично сравнява попълнените доходи със средните работни заплати за съответните периоди и посочва кой от тях е най-добър.
Продуктът позволява да се въведе както сумарен осигурителен доход по години, така и информация месец по месец. Съветникът е достъпен на интернет страницата на НОИ в рубрика „Е-услуги“.