Депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за акцизите и данъчните складове, с които ще се ограничат възможностите за злоупотреби и отклонение от акцизно облагане чрез неправомерно използване на тежки и маркирани горива не по предназначение. С промените ще се увеличи и акцизът върху цигарите

Със законопроекта се предлага увеличаване на акцизните ставки за енергийните продукти, използвани като гориво за отопление. Очакваният ефект за бюджета е в размер на 71 милиона лева. Предвидено е облекчаване на регулационния режим по отношение на смазочните масла и освобождаване от облагане с акциз на опаковки до 5 литра.

Акцизът върху цигарите ще се увеличава плавно, на възможно най-малки стъпки, за да се достигне минималния акциз от 90 евро за хиляда къса до 1 януари 2018 година. Забранява се държането, пренасянето и превозването на ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър в количество над 40 къса.

Парламентарният контрол ще започне в 13.00 часа. В него ще вземат участие петима министри.