Числата от 79-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 24, 48, 37, 25, 16, 7.

---------------------

6 от 42

I теглене: 3, 1, 2, 41, 18, 21.

---------------------

5 от 35

I теглене: 16, 28, 25, 34, 26.

II теглене: 25, 8, 17, 27, 13.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 9, 3, 5.

Печеливши цифри: 1, 5, 0.