Районният съд във Велико Търново отмени 10 000 лв глоба за некачествен бензин, наложена от Държавната агенция по метрологичен и технически надзор на бензиностанция в старопрестолния град. Проверката била извършена през август м.г.. Инспекторите иззели проба от наличните в обекта 857 литра бензин А-95Н, доставен от "Лукойл България".

Според служителите от агенцията по показател "Дестилационни характеристики" горивото не съответствало на изискванията за качество. При изследването е бил получен резултат 219,8 °С при норма максимум 210,0 °С, отклонение с 9,8 °С над максимално допустимата стойност. Съгласно БДС при получен резултат от изпитването над 214,0 °С, продуктът не съответства на изискването за температура на край на кипене, пише в документите.
Въз основа на издадения протокол от изпитване служители на Главна дирекция "Контрол на качеството на течните горива" към ДАМТН, е била изготвена експертиза за съответствие на течно гориво с изискванията за качество след арбитражно изпитване. "Тази експертиза е дала заключение, че изследваното гориво по изпитания показател и получения резултат не съответства на изискванията за качество съгласно Приложение № 1 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол", се казва в съдебното решение.

Магистратите обаче отменили акта, тъй като инспекторите на агенцията не отчели допустимото отклонение и грешка.

"Предвид така установеното, настоящия съдебен състав намира, че описаното в АУАН и НП нарушение не е доказано по несъмнен, безспорен и категоричен начин", мотивира се съдът.

Решението не е окончателно и може да се обжалва пред Административния съд във Велико Търново.