България е в челните позиции в класацията за просрочване на кредитите на домакинствата, сметнати спрямо броя на населението. Със същия процент като нас - 27,4%, е Кипър, а Румъния се нарежда веднага след нас с 27%. Единствено Гърция е пред всички останали с 33,9%, съобщава "Стандарт".Данните бяха огласени на старта на обществената инициатива "Вземай кредити разумно", която стартира на 1 октомври по инициатива на международнaта организация Microfinance Centre, обединяваща 104 институции в Европа и Азия, а партньор от българска страна са SIS CREDIT. Проучването показва, че средно 75% от хората, които търсят рефинансиране на заемите си, го правят заради свръхзадлъжнялост. Наличието на няколко кредита, заедно с използването на скрито оскъпяване в сектора, създава ситуация на практическа неплатежоспособност - все повече граждани са принудени да плащат вноски по кредитите си, които надвишават месечния им доход.

Статистиката на домакинствата, допуснали просрочия в обслужване на кредитите си, което е един от първите сигнали за свръхзадлъжнялост, е силно негативна в полза на България спрямо средните за Европа показатели. Тези проблеми сигнализират за сериозната нужда от регулиране и подобряване на прозрачността на сектора в страната, което може да се постигне с различни законови промени, заимствани от добрите практики в Европа. По темата беше даден за пример утвърденият от Европейската комисия Европейски кодекс за добри практики при предоставянето на микрокредити.