Агенцията по обществени поръчки преминава на подчинение към министъра на финансите.

Това гласуваха депутатите с промените в Закона за обществените поръчки, които бяха приети на първо и второ четене практически без дебати, предаде БГНЕС.

С промяната се оптимизира процесът на изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора.

В текстовете фигурира също отмяна на забраната възложителите да поставят изисквания за икономическо и финансово състояние, квалификация и технически възможности по отношение на специализираните предприятия или кооперациите на хора с увреждания. По този начин се гарантира, че възлагането на поръчката ще се съобрази с капацитетните възможности на тези лица при запазване на конкуренцията между тях.

Закона за обществените поръчки цели решаването на неотложни проблеми в областта на обществените поръчки и оптимизиране на процеса на създаване на централни органи за обществени поръчки, когато те са в рамките на изпълнителната власт. Промяната е в съответствие с утвърдените практики на Европейския съюз за насърчаване на централизираното възлагане.