От 50 до 150 лв. глоба ще е предвидена за родители, които не запишат децата си на училище. Това решиха депутатите при второто четене на Закона за предучилищното и училищното образование.

Наказанието за детска градина, която провежда занимания без да има регистрация, е от 5 000 до 10 000 лв. Автор или издател, който разпространява учебник неодобрен от Министерството на образованието и науката ще се наказва с глоба от 1 000 до 5 000 лв. Ако обаче въвежда в заблуждение, че помагалото е одобрено, ще трябва да плати от 5 000 до 10 000 лв. 

Ако към закрито училище до 2 години инвеститор не прояви интерес да създаде социално, здравно или образователно заведение, то сградата може да се използва за други цели. Условието е в района населението да е до 5 000 души.