Анализ на проби от въздуха в кв.“Възраждане“ показва, че атмосферата не е замърсена и всички показатели са в норма, съобщава на сайта си Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/.
Изследваните проби са взети на 17 септември - два дена след рекордното обгазяване на въздуха, който заля службата с оплаквания на граждани и вдигна на крак екоинспекцията.
Изпитванията на 15 показателя са направени по газхроматографски метод в Регионална лаборатория-Пловдив към Изпълнителна агенция по околна среда. Резултатите не показват наличие на летливи органични съединения в пункт „Възраждане“, се казва в информацията.
Междувременно сигналите за неприятни миризми продължават да валят в интернет и на телефона на РИОСВ. Почти ежедневно хората, предимно от кв.“Здравец Изток“, роптаят от задушливи зловония на бакелит.
Както „Утро“ писа, в петък РИОСВ запечата една от леярните на „Монтюпе“, за която инспекторите твърдят, че е основен източник на неприятни миризми.