Българската търговско-промишлена палата започва да издава удостоверения на фирмите, включени в наскоро представените класации Топ 100 и на Топ 1500. Както „Утро“ писа, сред най-добрите компании фигурират 11 русенски дружества с впечатляващи резултати в някоя от категориите - ръст на приходите от продажби, добра рентабилност и увеличение на печалбата. Най-големите от тях бяха „Топ ман“ и „Спарки“.
Всяка от класираните фирми може да получи удостоверение, което ще съдейства за издигане на авторитета й пред всички партньори. В удостоверението се посочва мястото и категорията на класираната фирма, както данни за общия брой участващите фирми. Документът е двуезичен (на български и английски език) и е поставен в рамка.
Стремейки се да популяризира добрите резултати на родните фирми, БТПП разпространява икономическата класация Топ 100 при около 200 бизнес събития - форуми, срещи и конференции с над 2100 участници, средно годишно. В международен план „Топ 100“ се разпространява при бизнес визити зад граница до 120 търговски палати по света, до членовете на Европалати - 45 национални палати от 43 страни с мрежа от 1700 регионални и местни структури и 20 млн. компании, до 330 членове на Асоциацията на световните търговски центрове, до над 50 служби по търговско-икономически въпроси на България в чужбина и до други международни организации.
За предишни издания на Топ 100 БТПП също издава удостоверения.