Броят на действащите в Русенско млечни ферми ще намалее 2,5 пъти след три месеца, когато отпадне последната дадена им отсрочка за покриване на европейските стандарти. Според данните на аграрното министeрство от този месец, 220 стопанства от областта все още функционират без дори да се доближават до изискванията. А тези, които няма да имат проблеми след 1 януари 2016 г., са 154. Още две са на ръба и имат време до края на годината, за да отговорят на всички стандарти.
От началото на годината броят на млечните ферми в Русенско е намалял с повече от 200 и всеки месец от списъка изчезват още няколко. По-малко са и фермите първа категория, които в началото на годината бяха 158 - с 4 повече отколкото в момента. Положителният момент е, че няма значителни промени в броя на оглежданите животни. По данните на Българската агенция по храните, която има ангажимент да ги следи, числото на кравите в областта остава относително постоянно. Очевидно повечето ферми при ликвидацията успяват да продадат животните си на други свои колеги, които продължават работа.
Изчезването на малките млечни ферми бе предизвестено отдавна, макар да се забави повече отколкото специалистите предвиждаха. В края на годината изтича дерогационният период за постигане на хигиенните стандарти на Европейската общност за суровото краве мляко. Този срок вече два пъти бе отлаган за по две години без никой от по-малките стопани да се разбърза да ги покрива. Може да се предполага, че и останалите 220 неотговарящи на изискванията ферми няма да предприемат никакви действия. Колко от тях ще изкарат до края на годината е трудно да се каже, тъй като тази година браншът просто бе сринат по външни за България причини - отпадаха млечните квоти и лимитите за внос, бяха наложени забрани за износ към Русия, което доведе до свръхпредлагане и драстичен спад на цените, влязоха в сила промените в правилата за директно субсидиране.