Вече се сблъскваме с първите опити за черен пиар, за удари под кръста, което не прави чест на някои от кандидатите за кмет на Русе. Затова е необходимо да задам публично няколко въпроса, за да научат истината хората в родния ми град.
Питам Община Русе и кандидат-кмета Пламен Стоилов, който според последните му медийни изяви уж неуморно и тайно от всички се борил със замърсяванията на въздуха над нашия град, дело на „Монтюпе”, и за когото ничие друго усилие няма смисъл или резултат.

1 . Община Русе давала ли е становище за разширението, направено през последните години от „Монтюпе”, което в момента трови въздуха над града ни? Какво е било то, направена ли е била необходимата екооценка от експертите в общината?
2. Община Русе провела ли е изискваното от чл.17 Наредбата за ОВОС публично обсъждане по тази тема, осигурила ли е на него присъствието на РИОСВ, местни екологични организации и граждани и какво отношение е взела на него?
3. Получавала ли е Община Русе и близката до нея фондация „Русе – град на свободния дух” финансови средства или предмети, под формата на спонсорство, от „Монтюпе” след построяването на тровещото русенци разширение на завода? А след началото на сигналите за замърсявания на въздуха и определянето на „Монтюпе” от РИОСВ като основен замърсител? Това повлияло ли е на нейното странно мълчание по отношение към френската фирма?
4. Каква е ролята на Община Русе в призовете за „Зелена компания”, получени от „Монтюпе” в края на миналата година? "Монтюпе" зае трето място в категорията „Автоиндустрия, транспорт, логистика и телекомуникации“ на конкурса „Най-зелените компании в България 2014“. Това цинично признание за "инвестициите в зелени политики и реалните резултати в опазването на околната среда", дадено през май тази година, повлияно ли е от съвместните инициативи на френската компания с  градската ни управа и къде е моралът във всичко това?
Ще подмина с пренебрежение твърденията на подполковник Стоилов за това, че някой броди из града ни и пали автомобилни гуми с цел да попречи на скъпоценната му кариера, защото се отнасям с разбиране към обремененостите, които дългата служба в Държавна сигурност може да създаде. Нека обаче и той подходи с разбиране - демокрацията предполага всеки избран на дадена длъжност да върши максималното в полза на избирателите си и аз се стремя да го правя. Нямам вина, ако той години наред докато е получавал бонуси от "Монтюпе" се е борил със замърсяванията предизвикани от тях в дълбока тайна и без видим резултат, а хората не могат да разберат и оценят това.
Очаквам с нетърпение отговорите на Община Русе и (кандидат) кмета Пламен Стоилов, защото изборите ще отминат, а въпросът за отговорността стои!

Искрен Веселинов