Старинни монети, метални предмети, керамични фрагменти от съдове и строителна керамика бяха открити по време на тазгодишните археологически разкопки на средновековния град Червен. Проучването се проведе от 7 до 15 септември, като в него участваха специалисти от Русе и от Павликени. Усилията на археолозите бяха насочени към Седловината, разположена на територията на вътрешния град, където в предходните сезони бяха разкрити църквата под номер 13, некрополът към нея както и занаятчийски квартал.