Европа е с най-висок процент в световен мащаб на консумация на алкохол и тютюнопушене и над половината от жителите на континента са с наднормено тегло - фактори, излагащи ги на риск от сърдечносъдови, ракови и други смъртоносни заболявания, предупреждават здравни експерти, цитирани от Ройтерс.

В доклад върху здравето в европейския й регион, Световната здравна организация (СЗО) отбелязва, че макар в много страни в Европа рисковите фактори за преждевременна смърт да са понижени, процентите на затлъстяване, тютюнопушене и консумация на алкохол остават "алармиращо" високи.

"Европейците пият и пушат повече от всички други. Ние сме световните шампиони - и това не е добър рекорд", казва Клаудия Щайн, директор на отдела за здравна информация и изследвания на данни в СЗО.

Най-сериозно влияние тези тенденции могат да окажат върху здравето на младите хора и да съкратят живота им, освен ако не бъдат взети мерки за намаляване на употребата на алкохол, цигари и калории.

От доклада става ясно, че точно под 60 процента от европейците страдат от наднормено тегло или затлъстяване. Пушачите са 30 процента. На човек годишно се "падат" около 11 литра чист алкохол.

Авторите на доклада отбелязват още, че засега очакваната продължителност на живота в Европа се увеличава, както и че континентът следва тенденцията за намаляване на случаите на преждевременна смърт с по 1,5 процента годишно до 2020 г.

Това означава, че броят на хората, чиито живот се съкращава от сърдечносъдови болести, рак, диабет и хронични респираторни заболявания, продължава да намалява.

От последния доклад на СЗО от 2012 г. за здравето в европейския регион е отбелязан съществен напредък за намаляването на смъртността от външни причини като пътни произшествия и самоубийства.

Регионалният директор на СЗО за Европа Жужана Якаб приветства постигнатото по отношение на подобреното здраве и увеличената продължителност на живота, но въпреки това отправя предупреждение.

"Съществува реален риск тези "спечелени битки" да бъдат изгубени, ако употребата на алкохол и цигари продължат да следват сегашната тенденция. Това по-специално касае младите хора, които могат и да не доживеят до същата възраст като своите баби и дядовци", казва г-жа Якаб.