Кариерен форум чрез видеоконферентна връзка между четири града в България и Румъния ще се осъществи днес в Русенска търговско-индустриална камара. Планирани са презентации и дискусия по темата с участието на експерти по заетостта от Русе, Враца, Крайова и Кълъраш.
Кариерният форум ще се проведе в две сесии. Първата започва в 11 часа и е посветена на характеристиките на българския и румънския пазар на труда, възможностите за заетост и мобилност на работна ръка. 
Втората сесия, от 14 часа на същия ден, представлява интерактивно видеоконферентно обучение за предприемачи. Тя акцентира на възможностите за самонаемане и стартиране на собствен бизнес. Поканени за участие са експерти по бизнес управление и кариерно развитие, както и хора, които планират нови бизнес начинания в съседната държава.