През последните два месеца само едно сдружение в Русе е подало заявление за интерес и финансова помощ по националната програма за саниране. Това е блок „Шейново“ в кв. „Възраждане“, а заявлението е от 10 септември. През август няма нито едно подадено, а през юли само едно - за бл. „Иван Дечев“ на ул. „Димчо Дебелянов“. Това показва регистърът за изпълнение на програмата, който е актуализиран на 11 септември. И двата блока обаче все още чакат одобрение.
Иначе сключените договори между общината и сдруженията на собствениците са 25, като последният е от 31 юли и е за бл. „Изола планина“.  
Контрактите между общината, Българската банка за развитие и областния управител са 20, като последният е от 2 юли и е за бл. 2 в Мартен. 
Междувременно общината обяви обществена поръчка за проектиране и изпълнение на строителните дейности за енергийното обновяване на четири жилищни сгради по Националната програма за саниране. Това са бл. „Райна Княгиня“ на ул. „Яна войвода“, бл. 4 в Мартен, бл. 7А в кв. „Дружба 1“ и бл. „Неофит Рилски“ на ул. „Св.св. Кирил и Методий“. Прогнозната стойност на поръчката е 2 279 495 лева, а срокът на изпълнение 160 дни. 
Блок „Райна Княгиня“ е пететажна масивна сграда с един вход, обитавана от 93 души. Блокът в Мартен също е пететажен, а обитателите са 127. Блок 7А е с два входа и е на 7 етажа, в него живеят 72 души. Най-многолюден със 172 обитатели е осеметажният бл. „Неофит Рилски“. 
И за четирите сгради е предвидено да се подмени дограмата и да има топлинно изолиране на външните стени, покрива и пода.
Оферти ще се приемат до 26 октомври, а на следващия ден специална комисия ще ги отваря, като при оценяването ще се търси икономически най-изгодната оферта.