Ръководството на Областната администрация на Софийска област категорично счита за неуместно поставянето на рекламни надписи над входа на държавна институция. Това се казва в позиция на областната управа на Софийска област по повод рекламата, поставена на фасадата на администрацията на бул. "Витоша" 6 в столицата. Рекламата се смесва с надписа на институцията и излиза, че областният управител на Софийска област струва 34.99 лв.

Още след встъпването си в длъжност през декември 2014 г. областният управител на Софийска област Росица Тодорова е предприела мерки за изчистване на фасадата на сградата. В съобщението се казва, че предишното ръководство на София - област е разрешило поставяне на фирмен надпис, а не на рекламно пано.
"Рекламното пано на магазина, застъпващо се с табелата на администрацията, е върху част от фасада, която е съсобственост на областната управа и фирма „ПАНСО” ЕАД. Това е фирмата-наемодател на магазина. Въпреки многократните срещи и разговори с представители на фирмата, до момента няма адекватна реакция от тяхна страна.

Няма проект за визия на фасадата, който да е съгласуван с областната администрация на Софийска област. Наличното към момента пано е първоначалното „временно решение” до одобряване на окончателен проект", пише още в становището.

Тодорова е сигнализирала район „Триадица” с искане за предприемане на спешни действия по отстраняване на рекламата. От района са изискали договорите и документите за ползването на фасадата, но към момента те не са представени. Нямало и наложени санкции за незаконно поставени рекламни материали.
От декември 2014 г. до момента по настояване на Тодорова е имало 3 срещи, на които тя е е настояла всичко, свързано с вида на общата фасада да се съгласува предварително и с областната управа.

"Въпреки изключително трудната комуникация и необходимостта от намесата на много институции за решаване на казуса, заявяваме своята категорична позиция, че продължаваме да работим за привеждане фасадата на областна администрация на Софийска област във вид подходящ за държавна институция", пише в позицията.