Около 4000 русенци, които работят на граждански договори, получават хонорари или наеми от фирми, имат време до края на септември да решат дали искат да им се удържа авансово данъкът за последното тримесечие на 2015 г. или да си го изчисляват сами в данъчната декларация, която трябва да подадат до 30 април 2016 г. Ако те искат данъкът да им бъде удържан текущо, трябва да заявят това писмено пред платеца на дохода с декларация със свободен текст. Ако не го направят, данъците за доходите им за последното тримесечие няма да се удържат авансово. 
От офиса на НАП в Русе поясняват, че този режим касае и доходите от наеми, когато наемът се плаща от фирма или самоосигуряващо се лице. В този случай авансовият данък върху дохода от наем се удържа от фирмата наемател и наемодателят трябва да декларира изрично, ако желае данъкът за последното тримесечие също да бъде прихванат авансово. Тази особеност не касае доходите от наеми между две физически лица. При тях авансов данък през последното тримесечие не се удържа и право на избор няма.
Възможност за избор се дава за първи път сега, след като от няколко години авансовият данък за доходите извън работната заплата се внася на тримесечие. Новите правила за последното тримесечие на годината дават възможност данъкоплатците с извънтрудови доходи да се възползват от данъчните отстъпки при довнасяне на част от сумите - в случая от данъка за доходите си от наем пред октомври до декември. Ако до 31 март 2016 г. те подадат данъчната си декларация по интернет, подписана с безплатния персонален идентификационен код, ще ползват отстъпка от 5% от данъка за довнасяне.