Сегашната бежанска криза е резултат от „злата, несправедлива“ социално-икономическа система, която се прекланя пред „бога на парите“. Това заяви папа Франциск пред португалското радио Radio Renascença.

В интервю, в което въпросите към Светия отец бяха задавани на португалски, а той отговаряше на испански, папата заяви, че стремежът към пари ще доведе до разруха както на човечеството, така и на екологията.

„Това е върхът на айсберга. Виждаме бежанците, тези бедни хора, които бягат от война, бягат от глад, но това е върхът на айсберга. Но в основата е причината, а причината е социално-икономическа система, която е лоша, несправедлива, защото в рамките на една икономическа система, в рамките на всичко, в рамките на света, говорейки за екологичния проблем, в социо-икономическото общество, в политиките, в центъра винаги трябва да бъде човекът”, посочи той.

„И днес доминиращата икономическа система е отстранила личността от центъра, а в центъра е богът на парите. Това е най-модерният бог днес. Имам статистики, не си спомням добре, но – това не са точните числа, може и да бъркам – 17% от населението на света притежават 80% от благосъстоянието”, допълни Франциск.

Що се отнася до бежанците от селските райони, главата на Римокатолическата църква е на мнение, че те са били „обезлесени“ и принудени да се преместят в големите градове.