Липсата на работа, добри доходи и добро образование мотивират завършващите средно образование да сменят мястото си на живеене. Това съобщи на пресконференция президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Той представи резултатите от проучване за миграционните нагласи на завършващите средно образование младежи в България от випуск 2014/15г., изготвено съвместно с Икономическия и социален съвет /ИСС/.

Две трети от завършилите през 2015 г. дванадесетокласници искат да напуснат населеното място, в което живеят, посочи председателят на ИСС проф. д-р Лалко Дулевски.

Той отбеляза, че са силно застъпени и двете направления - и вътрешната за страната и външната миграция.

Най-силно желанието да се преместят е сред завършващите, които живеят в малки населени места, посочи Дулевски.

Анкетирани са 2130 ученици в цялата страна, разпределени в три групи - живеещи в градове над 300 000 души, в останалите областни центрове и в останалите градове и села в страната. Най-застрашени от вътрешна миграция са от третата група.

От всички анкетирани около 18- 19 процента имат нагласи да заминат в чужбина до две - три години, посочи още Дулевски и добави, че 10 процента от всички ученици са заявили намерение да направят това още същата година.

Според него проблем е, че около 70 процента от децата, които имат намерение да заминат в чужбина, имат близки при които могат да отседнат, а това създава предпоставки за нова вълна на емиграция.

Пламен Димитров обяви, че проучването сочи три основни причини за миграция - търсене на по-висок доход и стандарт на живот; намиране изобщо на работа; търсене на по-добро образование.

Две трети от завършващите са посочили, че по-добре платена работа би ги задържала в България.

В същото време намирането на работа е основната мотивация на две трети от младите хора да тръгнат да мигрират независимо дали в страната или в чужбина.

Най-силна е тази тенденция в малките населени места, каза Димитров.

Липсата на възможности за добро образование са мотивирали близо една четвърт от анкетираните да потърсят някаква форма на миграция, поясни синдикалистът.

Лалко Дулевски коментира, че вътрешната миграция може да окаже силно негативно влияние предимно в по-малките населени места.

Той допълни, че колкото е по-висок успехът на ученика и образователният статус на семейството му, толкова по-ясно е изразеното желание за заминаване в чужбина.

Миграцията обаче се случва не само в рамките на България и с българите. Чужденците също избират други държави за живот, като сред предпочитаните е включително и нашата. Данни от началото на 2015 г. показва, че 10 хил. чужденци живеят и работят в България: