Намаление в сравнение с предходния месец на отседналите в Русе туристи и на реализираните приходи от нощувки отчитат хотелите и къщите за гости от областта през юли. В сравнение с юли миналата година обаче е реализиран съществен ръст. 
Над 8000 туристи от страната и чужбина са пренощували в Русе и региона през юли. Реализираните приходи от нощувки в 46-те места за настаняване в Русенска област през са 627 хил. лв. или със 3,5% над нивото от предходния месец, показват данните на националната статистика.
В сравнение със същия месец на 2014 г. броят на потърсилите подслон в Русенско се увеличава с 500 души. По тази причина общият размер на приходите от нощувки са със 100 хил. лева над миналогодишните. 
Най-голяма част от приходите от нощувки прибират хотелите с 4 и 5 звезди, каквито в Русенска област има четири. През юли те са получили 287 хил. лева, от които 151 хил. лева от чуждестранни граждани, които по традиция предпочитат по-реномираните хотели.
Приходите от нощувки в местата за настаняване с 3 звезди, които в областта са 11, възлизат на 152 хил. лв. Реализираните приходи от нощувки на чужденци в този сегмент са за 51 хил. лева.
През юли на територията на областта са функционирали 46 места за настаняване с общ капацитет 1818 легла - с 38 по.малко отколкото през юни. 
Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване е 12 625, с 1500 по-малко отколкото през предходния месец. От тях 4280 са на чужденци. В сравнение с юни миналата година се наблюдава увеличение на реализираните нощувки както от български граждани, така и от чужденци. 
Пренощувалите във всички места за настаняване в областта през юли са 8068.