Версията на търговец-тарикат, че натрупаните стотици килограми ръждясали винкели, арматурно желязо, тел, ламарини и части от машини са за лична употреба и няма да бъдат предавани за вторични суровини, не мина и той бе наказан с 1500 лева. Глобата на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ бе потвърдена от беленските магистрати, но може да се обжалва и пред Административния съд.
След като РИОСВ била сигнализирана за нерегламентирани дейности с метални отпадъци, главен инспектор отишъл да провери положението в русенско село. Контрольорката заварила на терена от 1457 кв.м двама работници упорито да режат черни и цветни метали. Между железата дори били открити решетки от местното училище.
Районният съд в Бяла реши, че камарите метал не са лични вещи на собственика на терена, които той пази, без да има намерения да продава. Освен това е доказано, че мъжът редовно е предавал големи количества метални отпадъци в пункт за вторични суровини. Магистратите не приеха и тезата, че железата се стопанисват в единственото жилище на тариката, тъй като в имота няма постройки и възможни условия за пребиваване. Затова потвърди съставения акт на РИОСВ, с който тайният търговец е обработвал метални отпадъци, без да има разрешение за това.