От анализа на риска по противодействие на престъпността в малките населени места сме концентрирали сили и средства в 15 области, където като имаме като анализ по-висока степен на опасност от извършване на посегателства.

Това каза директорът на ГД "Национална полиция" главен комисар Тодор Гребенаров.

МВР представи "Мерки за противодействие на битовата престъпност", сред тях са преразпределяне на човешки ресурс и гориво за справяне с битовата престъпност. Там, където са уязвимите места по линията на битовата престъпност, ще се намали командироването на служители, които са на границата и паралелно с това ще се повишат лимитите на гориво, каза главният секретар на МВР Светлозар Лазаров. МВР предвижда да се променя възстановката на силите и средствата съобразно последните данни за престъпността - пренасочват се в районите с повишена концентрация.

Мероприятията стартират от 8 часа в понеделник. Целият ресурс на жандармерията ще участва пряко в осигуряване на охраната на обществения ред по компетенция в малките населени места. Ангажиментът на дирекцията ще бъде пряко с областните дирекции на МВР да подсигурят необходимия обществен ред. Това са места, където има безстопанствени имоти, добави Гребенаров.