Акция по спасяването на малък египетски лешояд в долината на Ломовете организираха алпинисти и еколози, които се спуснаха по 60-метрова скала, откриха гнездото и внимателно хванаха пилето, изоставено от отлетелите си родители. 
Лешоядчето е наследник на мъжки екземпляр, опръстен преди пет години от русенските специалисти и обозначен като 36L. Това е първото му завръщане в родното гнездо, след като изчакал времето за достигане на половата си зрялост в гореща Африка. Тази година 36L долетял, намерил си женска и създали поколение. За съжаление обаче е имало закъснение от 20 дни и този период се оказал фатален за укрепването на малкото. Въпреки че дни наред родителите облитали гнездото и не носели храна, за да подканят рожбата си да излети, птицата не се престрашила и не напуснала родния си дом. След дългите безплодни усилия родителите отлетели на юг, тъй като им предстои повече от 4000 км прелет. 
Това е причината вчера да се съберат д-р Стоян Николов от Българското дружество за защита на птиците, алпинистите Георги Колев от Червен бряг и Коста Стоичков от София, както и специалистът от Природен парк „Русенски Лом“ Георги Георгиев. Алпинистите се спуснаха по 60-метровата скала и достигнаха до гнездото. Къде точно е мястото и как да се спуснат въжетата по пряк път им показа Красимир Манев, който е доброволец в грижата за застрашения от изчезване вид. 
Въпреки че е гладен и дехидратиран, малкият египетски лешояд има шансове да порасне и да разпери криле. От Русе той отпътува към Центъра за спасяване на диви животни в Стара Загора, където ще бъде отглеждан докато кафявото му оперение бъде сменено с характерната за вида бяла пелерина.