Минус 4 см от условната кота нула ще стане нивото на Дунав утре край Русе, съобщиха от АППД. Това обаче не е най-ниската точка - спадът ще продължи, защото в Горен Дунав все още няма дъждове и притоците на реката са празни.
Праговете в българския участък на Дунав са вече 13, като два кораба са заседнали до Вардим и под Попина без да пречат на корабоплаването. На много стеснени участъци корабите провлачват съдовете си.