Близо 70% от гражданите не смятат, че има с какво повече да се подобри обслужването в Административния съд и са доволни от отношението, което получават. Това е показало едно от двете анкетни проучвания, които магистратите са провели през периода септември 2013 г. - януари 2014 г. Основните акценти в допитванията сред адвокати, юрисконсулти и страните по делата са били да се измери качеството на услугите, които съдът предоставя и на какво ниво е достъпът до информация. 85% от анкетираните посочват, че правят справки в деловодството, а 56% се ръководят от публикуваното на сайта на съда. Запитаните споделят, че получават в срок ясна и пълна информация.