Близо 400 килограма уран, който не е бил регистриран в официалната и задължителна документация за боравенето с ядрени материали на Хърватия се съхранявал без прилагането на специални мерки за сигурност и защита от кражба в центъра на Загреб, пише загребският вестник „Вечерни лист”.Уранът е открит съвсем случайно при ремонт на сграда. Преди това никой не е знаел, че той се съхранява без задължителните мерки за сигурност. Новината шокира хърватските власти и хората в Загреб, които е възможно да са били изложени на неизвестни дози радиация.

Започнало е разследване за издирване на източника на урана, времето, през което той е бил съхраняван в сградата и чия собственост е. В разследването са се включили освен специализирания Институт за атомни проучвания на Хърватска, също и тайните служби, както и представители на военните.