С 53% спада уловът на риба в река Дунав за първите пет месеца на тази година, показват данните на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Към 31 май 2015 г. отчетеният стопански улов в реката възлиза на едва 26,6 тона. За цялата 2014 г. отчетеното количество е с 10,8% повече отколкото през 2013 г. Съдейки по данните за първите пет месеца обаче, тенденцията за увеличение от последните три години този път ще се обърне.
През 2014 г. отчетеният улов на риба в Дунав нараства до 142,8 тона: 140,4 тона сладководна риба, 1,6 тона карагьоз и 0,8 тона други риби.
При повечето стопански значими видове сладководна риба се наблюдава увеличение на уловените количества в сравнение с 2013 г.
В рамките на годината най-съществен е уловът на пъстър толстолоб - 38,5 тона (+58,2% спрямо 2013 г.) и шаран - 20,9 тона (+36%), следван от този на бяла мряна - 12,3 тона (-15,6%) и бял толстолоб - 10,5 тона (+106,7%).
Същевременно, уловът на проходния карагьоз, известен още като дунавска скумрия, се свива с 3,5% на годишна база до 1,64 тона.
Намалява и уловът в Черно море, отчита ИАРА. Общото количество там е 8500 тона - 60 пъти повече отколкото от Дунав, който според все повече рибари вече е изключително оскъдна откъм живот река.