До края на септември няма да има събаряне на незаконни постройки в ромската махала на Гърмен. До тогава кметът на общината трябва да разреши жилищния проблем на ромите, които ще останат без подслон. Това става ясно от съобщение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) във вторник.

Намирането на жилища за ромите се оказва тежка задача, защото според властите те отказват да бъдат настанени на друго място и искат да продължат да си живеят в незаконните постройки, в някои от които няма ток и вода.

Дирекцията за национален и строителен контрол (ДНСК) ще изпълни всички влезли в сила заповеди за премахване на незаконните строежи в Гърмен при стриктно спазване на човешки права и принципа за съразмерност, се казва в съобщението на МРРБ.

До момента вече са съборени осем незаконни строежа в Гърмен,. За други 14 незаконни постройки ще бъдат изпратени документи на кмета, че предстои тяхното срутване.

Още 102 незаконни постройки в ромската махала "Кремиковци" в Гърмен предстои да бъдат премахнати, посочват от МРРБ.

В периода от 13 до 24 юли е било възложено принудително събаряне на две незаконни постройки. Действията на ДНСК са обжалвани и са потвърдени от съда като законосъобразни.

Въпреки това, след представена информация от дирекция "Социално подпомагане" и от Агенция за закрила на детето, че постройките се обитават от семейства с деца с увреждания, както и че семействата категорично отказват да бъдат настанявани в социални жилища, и след получено уведомление от Министерство на правосъдието, че може да бъде наложена привременна мярка спрямо българската страна, ако не се предостави спешно информация за гаранции спрямо уязвимите лица, срокът за премахване е удължен до края на август.

Тъй като влезлите в сила заповеди задължително следва да бъдат приведени в изпълнение, от ДНСК е отправено писмо до кмета на община Гърмен, с което е уведомена, че предстои премахване на още 20 постройки, за които вече е избран изпълнител и предстои да се насрочи дата за принудително премахване, се казва в съобщението на МРРБ.

За да се гарантира опазването на правата на уязвимите лица, които са жители - лица с постоянна адресна регистрация в община Гърмен, е изискано от кмета на общината незабавно да предостави в ДНСК график със срокове за временно настаняване на засегнатите семейства, с оглед определяне на дата за изпълнение на заповедите за премахване.

До настоящия момент в ДНСК не е получена информация за настаняване на засегнатите семейства. Това е причината срокът за принудително изпълнение на двете заповеди да бъде удължен до 30 септември 2015 г., се казва в съобщението на МРРБ.