Върховният касационен съд /ВКС/ възобнови делото срещу осъдения от Русенския окръжен съд адвокат Венцислав Точков и го оправда. До намесата на най-висшата инстанция се стигна, след като Точков получи окончателна осъдителна присъда и трябваше да плати 1500 лева. Присъдата обаче провокира недоволство у главния прокурор Сотир Цацаров и обвинител номер 1 поиска делото да бъде възобновено. Решението на ВКС по казуса, който предизвика много шум в юридическите среди, е окончателно.
Адвокатът влезе в ролята на подсъдим, след като на 3 октомври 2013 година заяви по време на пледоарията си в съдебна зала в Русе: „Подзащитният ми е близо осемдесетгодишен пенсионер, страдащ от тежка форма на диабет и с видно от представените по делото доказателства психични проблеми. Тежкото му здравословно и емоционално състояние е причинено основно от психическия тормоз, нанесен му през годините от частния тъжител“. Заради тези думи припозналият се като насилник граничен полицай заведе частно дело срещу адвоката и поиска 2500 лева обезщетение за причинени здравословни проблеми, срам и неудобство.  
На първа инстанция районният съдия Пламен Ченджиев оправда адвокат Точков, но тричленен състав на Окръжния съд с председател Свилен Сирманов сметна, че пледоарията е позоряща и осъди юриста.
След като бе сезиран, Върховният касационен съд категорично отсече, че начинът на мислене не може да се криминализира и адвокатът не е изрекъл никакви конкретни факти, които да бъдат позорящи. 
„Налице са съждения, умозаключения, функция от правото на свободно изразяване на гражданите. За разлика от фактите и обстоятелствата, които имат обективно изражение в действителността, мнението и оценката на фактите и обстоятелствата не подлежат на възражение за истинност или не. Следователно, те не могат да бъдат средство за осъществяване на клевета“, посочиха в мотивите си висшите магистрати. Според тях, докато е пледирал в съдебно заседание, Точков е изразил мнението си с цел да защити интересите на своя клиент, а не да оклевети отсрещната страна, до какъвто извод е стигнал Русенският окръжен съд. 
Върховните съдии цитираха и принцип в практиката на Европейския съд по правата на човека, в който се посочва, че „Свободата на словото е една от основите на демократичното общество. Това се отнася и за информация и идеи, които обиждат, шокират или смущават. Свободата на изразяване е подчинена на редица изключения, които обаче следва да се тълкуват ограничително и необходимостта от всяко ограничение трябва да бъде убедително установена“. 
С решението си ВКС отхвърли и претендираното от чувстващия се наклеветен мъж обезщетение.