Пенсионерите в Гърция са намалели на 2,64 милиона души през януари спрямо 2,66 милиона души през декември 2013 г., съобщи министерството на труда и социалните грижи.

Най-новите данни показват също, че 1343 пенсии се изплащат на лица, които са починали. Общият брой на изплатените пенсии през януари е 4, 43 милиона, от които 10 077 са на чуждестранни граждани. Общо разходите за месеца са достигнали 2,3 милиарда евро, като средният размер на пенсиите е 941,59 евро, съобщи министерството на труда. Според данните гръцката държава е изплатила общи 173 045 различни обезщетения на стойност 55,44 милиона евро.