Регионалната инспекция по околнота среда и водите реши да не извършва оценка за въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение за изграждане на интермодален терминал (ИМТ) в Русе. С това ведомството даде зелена светлина за реализация на проекта за над 43 млн. лева /21.8 млн. евро/, който се очаква да окаже стимулиращо влияние върху икономиката на целия регион и най-вече на транспорта и логистиката. Чрез изграждането му се осъществява транспортна верига от типа „море-жп транспорт-река“. Проектът е включен в приоритетния списък с проекти за финансиране по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 г., като индикативната му инвестиционна стойност е 43 млн. лв., а евентуалният период за строителство - 2017-2018 г. Целта е привличането на повече потребители и оператори, както и увеличаване на националния и международен трафик на комбинирани превози. 
Както „Утро“ писа, за площадка на терминала е избрана изоставената от години Разпределителна гара Изток в близост до Индустриалния парк. Сега става ясно, че проектът предвижда изграждането на три приемоотправни коловоза с минимална полезна дължина на поне един от тях 750 м, два товарни коловоза (възможност за реализация на още два в перспектива) с дължина на работния фронт 530 м за обработка на 26 контейнерни вагона и изтеглителен коловоз с минимална дължина 560 м.
За товаро-разтоварната площадка са заложени два фронта с разстояние между прилежащите коловози 68 м, което ще даде възможност за работа на 2 ричстакера (след 2035 г.) и зона за складиране на контейнери. 
Ще бъдат изградени външен паркинг за автоконтейнерни влекачи с 16-18 паркоместа и вътрешен с 10-12 места, както и външен и вътрешен паркинг за автомобили, контролно-пропускателен пункт, административна сграда, митническа сграда, складове, пунктове за поддържане на контейнери и сменяеми каросерии, за ремонт и др.
 Терминалът ще има жп достъп от всички посоки - директна пътна и жп връзка с Варна, София, Дунав мост, Силистра, Източната индустриална зона на Русе. Почти цялата територия е собственост на НКЖИ и няма да се налагат отчуждения. Площадката отстои на 3 км от река Дунав и лесно може да поеме дела от товарите, който идва по вода - 10% от общите.
Терминалът е с дължина 992 м и широчина 128 м. Общата площ на пътните настилки е 80 093 кв.м, дължината на железния път е 7420 м, а общата площ, на която е разположен терминалът, е 12.4 ха.
Максималният капацитет на съоръжението е 115 200 TEU (twenty foot equivalent unit)- интермодални единици, а инвестиционната му стойност е 21 792 543 евро.
Според проучванията, през 2020 г., когато се очаква терминалът да заработи, на седмица ще има по 7 чифта контейнерни влакове (1 контейнерен влак има 26 вагона), или всеки ден ще има по един влак в двете посоки от различни зони на Централна Европа, Турция, Западна Европа, Гърция, вътрешността на страната, Румъния и др.
Според проекта на самия вход на интермодалния терминал има сканиращо устройство за влакове. Техните състави влизат в зоната, за да бъдат разтоварени или натоварени, маневрират и излизат от зоната. За камионите има отделна сканираща рамка и външен паркинг преди оградата на терминала. Сканиращите рамки събират информация за габаритите на превозното средство, товара, номера му, броя на вагоните, контейнерите, теглото му и т.н. След входния портал се намира административно обслужващата сграда, вътрешен паркинг за автомобили, митница, площадка за ремонт на механични средства, отделен автомобилен кантар, площадка за ремонт и почистване на контейнери, вътрешен паркинг за автомобилни влекачи и др.
Интермодалният терминал има 5 входни места - 2 за влизащи коли, 1 за излизащи, отляво и отдясно има по още една лента за аварийно влизане и излизане.