Министерството на правосъдието подготвя законодателни промени срещу злоупотреби с прехвърляне и продажби на търговски дружества. Причината е зачестилите сигнали за злоупотреби с продажби на търговски дружества и дружествени дялове на юридически лица, както и за кражби на имоти.
Министерството на правосъдието сформира работна група за изготвяне на пакет от законодателни промени, съобщават от ведомството. Измененията и допълненията ще са в Търговския закон, Правилника по вписвания и Наредба 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, които да регламентират допълнителен контролен механизъм за ограничаване на злоупотребите с прехвърляне на търговски дружества и имоти.
Една от основните идеи е управлението и продажбата на търговски дружества и техни дялове да се изповядват пред нотариус, който да проверява самоличността на страните (продавач и купувач) чрез системата на ЕСГРАОН, до която имат достъп всички нотариуси в страната. След нотариалната заверка документът задължително ще се представя пред длъжностните лица по регистрация в Търговския регистър при подаване на заявленията за промяна в обстоятелствата на юридическите лица.
Екипът на Министерство на правосъдието, ангажиран с работата по законовите промени, предвижда новите текстове да са готови и изпратени за приемане в Министерския съвет до края на октомври. Ръководител на работната група е заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева-Русева.